Welkom bij StreamLinks

StreamLinks is een verbond van onafhankelijke, ervaren organisatieadviseurs en begeleiders, die elkaar gevonden hebben op hun passie voor het vernieuwen van mensen en organisaties. Zij helpen individuen een nieuwe verbinding te maken met zichzelf en anderen en zo weer de energie te laten stromen in organisaties en naar de samenleving toe.

Wat kan StreamLinks voor U betekenen?

Klik naar een van de volgende activiteiten:

Inspiratiegroepen
Waar vind je tegenwoordig nog de gelegenheid om in de drukte van alledag weer eens tot jezelf te komen en nieuwe inspiratie op te doen? StreamLinks organiseert regelmatig een zogenaamde inspiratiegroep. Een kleine groep van maximaal 9 deelnemers krijgt gedurende een jaar van twee begeleiders van StreamLinks gerichte input om te reflecteren wat hen werkelijk bezielt. Zij worden gestimuleerd en geholpen om met behulp van de principes van zelfsturend leren hun passie vorm en inhoud te geven in hun werk en leven.

Persoonlijke coaching
Als je je wilt  bezinnen op vragen over je huidige eigen functioneren of over je toekomst kun je persoonlijke ondersteuning hierbij krijgen via coachingsgesprekken. Elke partner van StreamLinks biedt coaching aan afgestemd op de persoonlijke vraag.

Vrijplaatsen voor vernieuwing
Als je zelf een vernieuwend initiatief neemt binnen je organisatie of op maatschappelijk vlak komen er tal van vragen op je af.  StreamLinks biedt aan deze vernieuwers een vrijplaats om hun ambities te versterken en ondersteuning te bieden bij het van de grond krijgen van deze organisatorische of maatschappelijke initiatieven.

Veranderkundige procesbegeleiding
Organisaties zien zich gesteld voor tal van veranderkundige vragen: realiseren van fusies, ontwikkelen en invoeren van beleid, vergroten van (team)samenwerking etc. Partners van StreamLinks bieden vanuit hun langdurige ervaring elk individueel of waar nodig gezamenlijk hierbij procesbegeleiding aan.

Training Zelfsturend leren
Voor wie grip wil krijgen op de eigen koers organiseert StreamLinks periodiek een driedaagse training in Zelfsturend Leren. Aan de hand van casuïstiek uit de eigen werkpraktijk komen de deelnemers hun dieper gelegen ontwikkelingsvragen op het spoor en oefenen ze deze vragen concreet  in de eigen situatie.

Bezieling in organisaties
Moderne organisaties vragen steeds meer bezieling in de manier waarop er wordt leiding gegeven en in de onderlinge samenwerking. StreamLinks creëert dan in overleg met de organisatie een aanpak met altijd meerdere aangrijpingspunten: bijvoorbeeld leiderschapsontwikkeling, teamvorming, persoonlijke coaching, action learning, collectieve ambitieontwikkeling etc.

Spar-Ring
Als senior leidinggevende wil je soms een kortdurende impuls om je kijk op een vraagstuk te verbreden. StreamLinks bestaat uit allemaal ervaren adviseurs met een aanvullende maar ook eigen optiek. In zo’n situatie sparren de partners van StreamLinks –in aanwezigheid van de klant- onderling over het ingebrachte vraagstuk om zo tot nieuwe perspectieven te komen..

Professionalisering van adviseurs en begeleiders
Wil je als jonge adviseur of begeleider jezelf en je professionele methodiek ontwikkelen, dan kun je deelnemer worden van onze pool van jonge professionals die in een meester-gezel-relatie met de partners van StreamLinks werken aan hun eigen professionalisering. l

 

Copyright © 2007 Streamlinks