Inspiratiegroepen

Voor wie en waarom?
Als bestuurder, manager en professional in organisaties werken je in een steeds hoger tempo aan uitdagingen, problemen, veranderingen in werkprocessen, producten en markten. Niet alleen heb je dan behoefte aan antwoorden op de situatie van vandaag maar eigenlijk ook aan een perspectief voor je werk- en privéleven voor de komende tijd. Dus bezinning op: Hoe blijf ik sturing geven aan mijn ontwikkeling? Wat leer ik van de spanningsvelden in mijzelf en in mijn werk? Hoe bewaar ik de balans tussen rust en dynamiek? Wat drijft me eigenlijk in mijn leven en hoe blijf ik geïnspireerd? Waar sta ik nu in mijn loopbaan? Wat is de volgende stap in mijn ontwikkeling? Hoe geef ik die stap concreet vorm in mijn werk?  Juist in deze turbulente tijd is er een grote honger naar dergelijke reflecties, die mensen weer richting kunnen bieden in hun leven.

Werkwijze inspiratiegroepen
We hebben de afgelopen jaren zeer stimulerende ervaringen opgedaan met het organiseren van kleine groepen rondom deze vragen, zogenaamde “inspiratiegroepen”. Deze inspiratiegroepen bestaan uit een klein aantal (6 tot maximaal 9) nieuwsgierige deelnemers, die intekenen op een gezamenlijk zoekproces naar hun persoonlijk perspectief en de vertaling daarvan naar hun werk. Het zoekproces duurt een jaar, met 10 maandelijkse bijeenkomsten van een middag en een stukje van de avond.

Deze bijeenkomsten bestaan uit korte inleidingen, veel ruimte voor reflectie en onderzoek, dialoog over gedeelde thematiek en wederzijdse feedback op de ontwikkeling, die zichtbaar wordt. Op het eind van elke bijeenkomst proberen we de besproken ervaringen in een breder maatschappelijk perspectief te plaatsen. Zwaartepunt ligt dus op het al werkend leren van jezelf en van de mensen met wie je werkt. Onze ervaring is dat de eerste maanden de nadruk ligt op reflectie op het eigen functioneren.  In het middendeel van het traject gaat ieder aan de slag om nieuwe stappen te ondernemen. Het laatste deel bestaat uit reflecteren en zo nodig bijstellen naar aanleiding van de opgedane ervaringen. Zo ontlenen de deelnemers veel steun aan elkaar– niet alleen  door de uitwisseling en herkenning van meer en minder gedeelde vraagstukken, maar ook door het samen ontwerpen van nieuwe stappen en tenslotte door het gezamenlijk ontwikkelen van concepten over de maatschappelijke betekenis van dit alles.
Achterliggend gedachtegoed zijn de concepten van empowerment en van zelfsturend leren. Het werken met inspiratiegroepen vormt voor ons als begeleiders een manier om zgn. vrijplaatsen te creëren. We willen ruimte bieden aan mensen om een pas op de plaats te maken in de hectiek en druk van dagelijks werk, en zo mogelijkheden te scheppen om op een nieuwe manier met de eigen (leer)vraagstukken om te gaan. De werkopzet en werklocatie van de inspiratiegroepen is daarop gericht.
Twee begeleiders staan garant voor voldoende structuur en diepgang van zo’n traject. Onze ervaring is dat de deelnemers zo enthousiast over deze ervaring zijn dat ze vaak per groep hun eigen follow-up organiseren.

Een inspiratiegroep wordt elk jaar een of meerdere keren georganiseerd. Wilt U meer weten? Bel of mail ons over nadere gegevens.

Copyright © 2007 Streamlinks