Bezieling in organisaties

Bezieling als tegenwicht
De moderne organisatie staat aan tal van turbulente invloeden bloot: markten mondialiseren, fusies en overnames nemen toe, werknemers individualiseren, technologie wordt dominanter, concurrentieverhoudingen verscherpen etc. Als organisatie heb je hier weinig in te kiezen. Het effect is wel dat voor mensen hun werksituatie steeds minder veilig wordt en zelfs aspecten van vervreemding gaat krijgen. Daarom is er grote behoefte aan charismatisch leiderschap, aan hernieuwd gemeenschapsgevoel. Anders gezegd: we merken dat er weer bezieling nodig is op de werkplek!

Versterken van bezieling
Het meer aandacht geven aan bezieling kan natuurlijk geen op zich zelf staande activiteit zijn. Met enkel een “cultuurprogrogramma” wordt het ontzielde karakter alleen maar bevestigd. StreamLinks wil graag zijn ervaring met organisatieveranderingen en zijn passie voor zingeving inzetten voor die organisaties, die op een meer integrale wijze aan bezieling willen werken. Hiervoor is geen receptmatige werkwijze aan te geven.
Onze ervaring is wel dat vernieuwing op dit vlak doorgaans begint met een brede gezamenlijke verkenning naar waar men staat, wat men wil, wat de sturende waarden zijn. Werkwijzen als collectieve ambitieontwikkeling, appreciative inquiry en learning history worden door ons daar veel bij toegepast. En verder is belangrijk dat “vernieuwing van de cultuur” wordt geïntegreerd met verandering in het concrete werk of op de eigen markt. Action learning en leiderschapsontwikkeling zijn daarbij veel aan de orde.

Dergelijke vernieuwingsprocessen zijn altijd op maat. Na een intakegesprek doen wij een voorstel voor een meestal kortcyclische  aanpak. Zo mogelijk in samenwerking met interne adviseurs of projectleiders werken wij aan het onderzoek en de aanpak van de innovatie.
 

Copyright © 2007 Streamlinks