Inspiratiegroepen

Persoonlijk perspectief hervinden
In onze contacten met bestuurders, managers en professionals in organisaties merken we dat ze werken in een steeds hoger tempo aan uitdagingen, problemen, veranderingen in werkprocessen, producten en markten. Niet alleen hebben ze dan behoefte aan antwoorden op de situatie van vandaag maar eigenlijk ook aan een perspectief voor hun werk- en privéleven voor de komende tijd. Dus bezinning op: Hoe blijf ik sturing geven aan mijn ontwikkeling? Wat leer ik van de spanningsvelden in mijzelf en in mijn werk? Hoe bewaar ik de balans tussen rust en dynamiek? Wat drijft me eigenlijk in mijn leven en hoe blijf ik geïnspireerd? Waar sta ik nu in mijn loopbaan? Wat is de volgende stap in mijn ontwikkeling? Hoe geef ik die stap concreet vorm in mijn werk? Voortdurend ervaren we – juist in deze turbulente tijd – een grote honger naar deze reflecties, die mensen weer richting kunnen bieden in hun leven.

Inspiratiegroepen
Bovengenoemde reflectie komt vaak aan bod bij persoonlijke coaching. We hebben de afgelopen jaren ook zeer stimulerende ervaringen opgedaan met het organiseren van kleine groepen rondom deze vragen, zogenaamde “inspiratiegroepen”.

Het doel van deze groepen is ruimte te creëren voor het bespreekbaar maken van persoonlijke dilemma’s waar mensen in hun dagelijks werk tegenaan lopen en die van betekenis zijn voor de zingeving die zij als mens in hun werk ervaren. Vragen liggen vaak op het vlak van de eigen ontwikkeling, op het vlak van werk- of persoonlijk perspectief op langere termijn of gaan over het vormgeven aan een (nieuwe) rol / positie.

Bijeenkomsten bestaan uit korte inleidingen, veel ruimte voor persoonlijke reflectie en onderzoek, dialoog over gedeelde thematiek en wederzijdse feedback op de ontwikkeling, die zichtbaar wordt. Op het eind van elke bijeenkomst proberen we de besproken ervaringen in een breder maatschappelijk perspectief te plaatsen. Zwaartepunt ligt dus op het al werkend leren van jezelf en van de mensen met wie je werkt. Onze ervaring is dat de eerste maanden de nadruk ligt op reflectie op het eigen functioneren. In het middendeel van het traject gaat ieder aan de slag om nieuwe stappen te ondernemen. Het laatste deel bestaat uit reflecteren en zonodig bijstellen naar aanleiding van de opgedane ervaringen. Zo ontlenen de deelnemers veel steun aan elkaar – niet alleen door de uitwisseling en herkenning van meer en minder gedeelde vraagstukken, maar ook door het samen ontwerpen van nieuwe stappen, en tenslotte door het gezamenlijk ontwikkelen van concepten over de maatschappelijke betekenis van dit alles.

Achterliggend gedachtegoed zijn de concepten van empowerment en van zelfsturend leren. Het werken met inspiratiegroepen vormt voor ons als begeleiders een manier om zogenaamde vrijplaatsen te creëren. We willen ruimte bieden aan mensen om een pas op de plaats te maken in de hectiek en druk van dagelijks werk, en zo mogelijkheden te scheppen om op een nieuwe manier met de eigen (leer)vraagstukken om te gaan. De werkopzet en werklocatie van de inspiratiegroepen is daarop gericht.

Deze inspiratiegroepen bestaan uit een klein aantal (6 tot maximaal 9) nieuwsgierige deelnemers, die intekenen op een gezamenlijk zoekproces naar hun persoonlijk perspectief en de vertaling daarvan naar hun werk. Twee ervaren begeleiders staan garant voor voldoende structuur en diepgang van zo’n traject. Onze ervaring is dat de deelnemers zo enthousiast over deze ervaring zijn dat ze vaak per groep hun eigen follow-up organiseren.

Dagopzet en begeleiding
De begeleiding ligt in handen van partners van StreamLinks. De opzet van een sessie volgt doorgaans het volgende stramien: 13.00 Beginnen met gezamenlijke lunch 14.00 Minilectures van de begeleiders als input voor verdere reflectie (bijvoorbeeld over principes van zelfsturing, hoe je talenten en dilemma’s te onderzoeken, verloop van transitieprocessen, hoe te interveniëren in je eigen organisatie etc.) 15.00 Vertaling van de input naar de eigen situatie in trio’s 17.00 Delen van ervaringen 17.30 Gezamenlijke eenvoudige maar voedzame maaltijd Inhoudelijke reflectie – meestal aan de hand van een korte inleiding – op de maatschappelijke betekenis van de opgedane ervaringen: kunnen we de persoonlijke vraagstellingen ook zien als symptomen van huidige ontwikkelingen in de samenleving en in organisaties? En levert dat een nieuw perspectief op om in de eigen werksituatie op een nieuwe manier op te treden? 20.00 Einde sessie

Dagopzet en begeleiding
De begeleiding ligt in handen van partners van StreamLinks. De opzet van een sessie volgt doorgaans het volgende stramien:

13.00 Beginnen met gezamenlijke lunch
14.00 Minilectures van de begeleiders als input voor verdere reflectie (bijvoorbeeld over principes van zelfsturing, hoe je talenten en dilemma’s te onderzoeken, verloop van transitieprocessen, hoe te interveniëren in je eigen organisatie etc.)
15.00 Vertaling van de input naar de eigen situatie in trio’s
17.00 Delen van ervaringen
17.30 Gezamenlijke eenvoudige maar voedzame maaltijd Inhoudelijke reflectie
– meestal aan de hand van een korte inleiding – op de maatschappelijke betekenis van de opgedane ervaringen: kunnen we de persoonlijke vraagstellingen ook zien als symptomen van huidige ontwikkelingen in de samenleving en in organisaties?
En levert dat een nieuw perspectief op om in de eigen werksituatie op een nieuwe manier op te treden?
20.00 Einde sessie

Organisatorische gegevens
De sessies worden in Doorn en in Leiden gehouden, op de kantoren van Frans Verhaaren respectievelijk Hein Griffioen. De sessies worden eens per maand gehouden, met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus. Indien het aantal deelnemers dat toelaat kunnen we groepen organiseren met een enigszins homogene samenstelling op basis van rol / ervaring / vraagstukken. Het afgelopen jaar hadden we bijvoorbeeld aparte groepen voor eindverantwoordelijke bestuurders, managers en stafleden, en startende ondernemers. Deelnamekosten (inclusief maaltijden, vrij van BTW) voor het hele traject van 10 sessies zijn € 2.750,- p.p., te betalen bij het begin van het traject.

Data voor 2009:

Locatie: Doorn Doorn Leiden
Begeleiders: Frans en Carla Frans en Dick Carla en Hein
Dag: Dinsdag Woensdag Donderdag
Data:      
1. 10 maart 21 januari 12 februari
2. 7 april 18 februari 12 maart
3. 12 mei 18 maart 16 april
4. 9 juni 22 april 14 mei
5. 15 september 13 mei 11 juni
6. 13 oktober 17 juni 10 september
7. 17 november 2 september 8 oktober
8. 15 december 7 oktober 12 november
9. 19 januari 11 november 10 december
10. 16 februari 9 december 14 januari

Carla Verhagen, Frans Verhaaren, Hein Griffioen en Dick Ratering

 

 


Copyright © 2007 Streamlinks