Professionalisering van adviseurs en begeleiders

StreamLinks vindt het uitdagend om jonge vakgenoten in het advies- en trainingsvak te stimuleren in hun professionele ontwikkeling. StreamLinks heeft daarom een soort “pool” gecreëerd voor jonge professionals, die zich willen verrijken met onze inzichten en ervaring op het gebied van mens- en organisatieontwikkeling. Die pool is een kleine buitenkring van adviseurs, begeleiders en trainers, die we op allerlei manieren willen betrekken bij onze werkpraktijk. Zo bieden we deze professionals coaching en ondersteuning bij hun eigen vakvragen en voor het opzetten van hun eigen praktijk. Waar mogelijk laten we deze professionals participeren in onze eigen projecten en waar nodig doen wij mee in hun projecten. Dus ook in de advies- en trainingspraktijk zelf proberen we een meester-gezel-relatie inhoud te geven. En daarnaast nodigen we deze professionals uit te participeren in onze eigen professionaliseringsactiviteiten zoals themabijeenkomsten, schrijfdagen en salons. Op deze manier willen we een werkgemeenschap creëren om onze ervaringen en idealen door te geven en van elkaar te leren.

 

Copyright © 2007 Streamlinks