Profiel

StreamLinks is een verbond van onafhankelijke, ervaren organisatieadviseurs en begeleiders, die elkaar steeds opnieuw vinden op hun passie voor het vernieuwen van mensen en organisaties. Wij helpen individuen een nieuwe verbinding te maken met zichzelf en met anderen om zo de energie weer te laten stromen binnen organisaties en vanuit organisaties naar de samenleving toe.
We zijn voor elkaar een bron van persoonlijke reflectie en inspiratie, en houden elkaar professioneel scherp. Waar nodig en mogelijk verbreden we onze individuele mogelijkheden door onze activiteiten samen uit te voeren. Zo proberen we ieder individueel te laten schitteren en met elkaar een moderne praktijkgemeenschap van geestverwanten te zijn. De verbinding zit niet in de uiterlijke vorm of de structuur,  maar in de kwaliteit van de onderlinge samenwerking.

Wat wij met elkaar oefenen, willen we ook helpen te creëren bij onze klanten. In een betrokken partnership bieden we in tal van activiteiten ondersteuning:

  1. bij praktische verbetering van het functioneren van individuen, groepen en organisaties. Dat doen we door te werken aan bewustwording van de talenten van individuele personen en van de kwaliteiten van teams. Tegelijk zoeken we naar concrete kritische experimenten en acties om die talenten en kwaliteiten toe te passen en te vergroten.
  2. via bijstelling van beleid, structuren en systemen in een organisatie in het kader van vernieuwingstrajecten, herstructureringen, fusies ed.

Wij werken met de principes van zelfsturend leren: sturen vanuit innerlijke ambitie en passie, en concreet oefenen in de eigen praktijk. We hebben zowel ervaring met het begeleiden van leerprocessen van personen en groepen als met het veranderen van werkprocessen en structuren in de organisatie. We zijn gewend te letten op de energie en betrokkenheid van medewerkers én op de signalen, die de markt en omgeving geven. Voor ons is het spanningsveld tussen persoonlijke en organisatieontwikkeling een bron voor vernieuwing.

Het is onze ambitie om onze klanten bewust te maken van het grotere geheel waarin zij functioneren: individuen bewust te maken van hoe zij passen in hun werkomgeving, teams en afdelingen te laten ontdekken hoe zij het beste kunnen bijdragen aan het totaal, en organisaties te laten nadenken over hun bijdrage aan de samenleving. Individueel-psychische duurzaamheid is voor ons immers nauw verbonden met maatschappelijke duurzaamheid.

StreamLinks bestaat uit een kerngroep en een kleine buitenkring van jonge professionals als geest- en werkverwanten. Wij zijn vertrouwd met vraagstukken uit de professionele en zakelijke dienstverlening en uit het openbaar bestuur.

Partners van de kerngroep van StreamLinks zijn:

  1. Hein Griffioen
  2. Dick Ratering
  3. Frans Verhaaren
  4. Carla Verhagen

StreamLinks kunt u als volgt bereiken:
Postadres: Beukenlaan 2b, 3941 BA Doorn
Tel. 0343-511784

  1. Fax: 0343-511783

Email: info@streamlinks.nl

 

Copyright © 2007 Streamlinks