Publicaties

StreamLinks brengt periodiek een katern uit over onderwerpen, die onze cliënten en onszelf ter harte gaan. Wij stimuleren het gebruik van onze teksten. Let U daarbij wel op het auteursrecht.

  1. Coaching als inspiratiebron (februari 2003)
  1. Collectieve ambitieontwikkeling (september 2004)
  • Collectieve ambitieontwikkeling. Over het richten, bundelen en gebruiken van de energie van al die mensen die met elkaar de werkgemeenschap vormen. Eric Spaans.
  1. Charisma en zelfzorg (februari 2008)
  • Charismatisch leiderschap is te leren. Over leiderschapsontwikkeling: van Parzival tot Koning van de Graal. Dick Ratering en Marianne van Hoorn.
  • Zelfzorg: in de beperking toont zich de meester…Frans Verhaaren. en Carla

Copyright © 2007 Streamlinks