Spar-Ring

Voor wie?
Voor directeuren en bestuurders, die behoefte hebben aan een korte en krachtige, onafhankelijke input alvorens een ingrijpende beslissing te nemen.
 
Wat houdt Spar-Ring in?
Je neemt al;s directeur of bestuurder regelmatig risicovolle beslissingen in veranderende omstandigheden. Deze hebben gevolgen voor de strategie en/of  de interne organisatie. Het doorlichten van je sturingsprincipes, je uitgangspunten en het doorzien van de effecten van een beslissing scherpt je in je handelen. Blinde vlekken in je zienswijze of in het omgaan met partijen worden blootgelegd. Je schakelt de Spar-Ring in als je jouw visie en strategie wilt aanscherpen en beproeven of als je zoekt naar alternatieven. Verschillende adviseurs met een rijke ervaring in strategische, fusie- of andere veranderingsprocessen treden met en voor je in de ring en sparren over je vraagstuk. Een snelle manier om te komen tot inzichten, waarmee je je voordeel doet.

Hoe?
De Spar-Ring werkt in drie stappen:
Ronde 1          Je brengt je vraag in en beschrijft wat je relevant vindt in de situatie. Je
wordt.geïnterviewd over aanvullende informatie en laatste feiten. We formuleren de kernvraag.
Ronde 2          De adviseurs bespreken het vraagstuk en jouw handelen en sturing daarin. Ze stellen vragen, uiten twijfels, leggen je uitgangspunten bloot en leggen de vinger op de zere plek. Ze benoemen dilemma’s, consequenties en andere oplossingsrichtingen. Jij zit in je stoel, luistert en noteert wat je raakt of inzichten waar je verder mee kunt
Ronde 3          Nabespreken en vragen aan de adviseurs: wat ga je nu concreet doen? Indien nodig een vervolgsessie.

Wat voor vragen?

  1. Optimaliseren van de relatie met Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen of andere partijen in en buiten de organisatie,
  2. Strategische vragen over (je sturing op) de toekomst van de organisatie; samenwerking, fusie of het omgaan met externe verandering,
  3. Voorgenomen veranderingsprocessen in de organisatie en de dilemma’s daarbij,
  4. Kloppen mijn voornemens en sturing met mijn ethische uitgangspunten en de waarden van mijn bedrijf?

Wie?
De Spar-Ring bestaat uit ervaren adviseurs, die verbonden zijn aan StreamLinks. Zij adviseren en coachen op directie- en bestuursniveau. Zij onderkennen dilemma’s en hebben als belangrijke waarden: respect, integriteit, duurzaamheid, bezieling en effectief vernieuwen. Zij bewaken de spelregels van de Spar-Ring en weten zich gebonden aan de gedragscode van de OOA.

Copyright © 2007 Streamlinks