De kunst van zelfsturend leren

Wat is zelfsturend leren?
De methode “zelfsturend leren” is ontwikkeld door Dick Ratering en beschreven in zijn boek Zelfsturend leren, uitgegeven bij Academic Service. Zelfsturend leren geeft een leidraad voor het leven vanuit je eigen, directe ervaring. Eerst worden wezenlijke leervragen opgespoord om deze vervolgens op systematische wijze te vertalen naar praktisch handelen in je eigen werksituatie. Je leert je eigen oplossingen te creëren vanuit een grondhouding van voortdurend grenzen verleggen en experimenteren. Zo vergroot je jouw zelfsturend vermogen. Wie de methode inzet voor coaching, vergroot tevens het zelfsturend vermogen van anderen.

Waarvoor?
Zelfsturend leren kan helpen bij die vragen die onbestemd aan je knagen, leervragen gaan over werk en leven, over verlangen en praktisch handelen, over ambities en mogelijkheden.
De training  is bedoeld voor managers, projectleiders, adviseur of coaches, die willen werken aan een persoonlijke leervraag in relatie tot je werk. Je wilt onderzoeken wat je hieraan kunt doen en hoe je met dilemma’s kunt omgaan. Wellicht ben je ook geïnteresseerd in Zelfsturend leren als methode voor coaching.

Werkwijze
We dragen de methode van zelfsturend leren over in een driedaagse training, die drie maal per jaar wordt gegeven in een conferentiecentrum. We werken dan met een groep van minimaal 6 en maximaal 9 deelnemers.
Je wordt daarbij volgens de methode gecoacht op je leervraag door een medecursist, die weer begeleid wordt door een van de trainers. Zo ervaar je aan den lijve hoe zelfsturend leren werkt.
De methode bestaat uit vier fasen.  In de training doorloop je stap voor stap de drie eerste fasen. De vierde fase voer je uit als experiment in je eigen praktijk. Na uitvoering kun je jouw experiment evalueren met een medecursist of met een coach in jouw organisatie.
Soms kiest een cursist om nog een aantal coachsessies met een van de trainers te houden na de training. We evalueren op de eerste plaats het werkresultaat, maar ook het leerresultaat van het zelf gekozen experiment. Tevens kijken we hoe dan de volgende stap gezet zou kunnen worden.
Wil je meer weten over dit programma, de eerst volgende trainingsdata, kosten? Bel of mail ons.

Copyright © 2007 Streamlinks