Vrijplaatsen voor vernieuwing

Voor wie en wat?
Als je al aan je eigen persoonlijke bewustwording hebt gewerkt kun je er voor kiezen je in te zetten voor het op gang brengen van een maatschappelijke vernieuwing. Zo kun je proberen in je eigen organisatie een beweging op gang te zetten om de maatschappelijke meerwaarde van die organisatie te vergroten.

 1. Mensen in de zorg willen bijvoorbeeld dat de zorg aan cliënten in hun organisatie daadwerkelijk verbetert.  Niet door allerlei herstructureringen of het invoeren van systemen maar door met zorgprofessionals samen de zorgverlening onder de loep te nemen en al doende te vernieuwen (bijvoorbeeld  ontwikkelen “warme zorg”).
 2. Ondernemers in de bouw willen graag nieuwe huizen bouwen waarin het duurzaamheidsprincipe zover mogelijk is doorgevoerd: materialen en werkwijze zijn ecologisch verantwoord.
 3. Docenten in het onderwijs willen een kwaliteitsverbetering van het onderwijs zelf op gang brengen. Niet door systemen of structuren maar door het  eigen gedrag te vernieuwen.
 4. Beleidsmakers bij de overheid willen werken aan een nieuwe verbinding tussen beleid en burger en organiseren daarvoor maatschappelijke netwerken om bottum-up te werken aan maatschappelijke vragen (bijvoorbeeld gebiedsinrichting).

Soms kiezen vernieuwers er zelfs voor een maatschappelijk initiatief te starten met geestverwanten buiten hun eigen organisatie. In alle gevallen gaat het om vrijdenkers, die los willen komen van het bestaande, en iets nieuws willen creëren dat meer bijdraagt aan de samenleving dan de huidige organisaties doen.

Waarom vrijplaatsen?
Vaak kun je niet op veel medewerking of enthousiasme rekenen vanuit je omgeving. Vernieuwen is vaak een eenzame klus. Dan moet je motivatie stevig gefundeerd zijn en goed aansluiten bij je eigen ontwikkeling en kwaliteiten. Daarom wil StreamLinks dergelijke vernieuwers ondersteunen door voor hen een “maatschappelijke vrijplaats” te organiseren.
Dat is een plek,  waar in de stimulerende en veilige omgeving van geestverwanten gewerkt kan worden aan het ontwikkelen van ideeën en experimenten voor het eigen initiatief. Met elkaar ga je daar onderzoeken hoe je jouw initiatief van meer draagvlak kunt voorzien, hoe je een inspirerende visie kunt expliciteren, op welke manier je zicht krijgt op de uitgangssituatie (niet alleen de belemmerende maar vooral de bevorderende krachten daarin) en hoe je een vernieuwingsstrategie opzet om stap voor stap verder te komen. Actuele methodieken als appreciative inquiry, handelingsonderzoek en action learning worden daarbij ingezet. En steeds  wordt de verbinding  gelegd met je eigen inspiratie en ontwikkelingspad.

Werkwijze
StreamLinks heeft het idee dat hiermee een nieuwe organiseerkunde voor maatschappelijke vernieuwing wordt ontwikkeld, een terrein waarop nog veel ontdekt moet worden. Wij zijn dan ook nog lang niet uitgeleerd op dit gebied maar hebben al wel veel ervaring in het begeleiden van mensen en groepen die met vernieuwing bezig zijn. We kiezen voor een speciale opzet van deze maatschappelijke vrijplaats:

 • een kleine groep van maximaal 8 deelnemers verdeeld over vier tot zes initiatieven om optimaal aandacht te kunnen geven aan alle vraagstellingen;
 • per initiatief kunnen twee personen / geestverwanten intekenen;
 • de groep committeert zich voor een serie van 10 maandelijkse ééndaagse bijeenkomsten (ochtend plus middag);
 • bij iedere sessie komt elk initiatief grondig aan de orde: er wordt samen geanalyseerd wat er precies speelt en bedacht welke stappen kunnen worden gezet;
 • de kern van het aanbod zijn de groepssessies maar desgewenst kunnen de deelnemers ook opteren voor een of meer individuele coachingsgesprekken over persoonlijk leiderschap of benodigde vernieuwingsstrategie;
 • we streven ernaar het creatieve element ook een duidelijke plek te geven in dit traject door af en toe kunstenaars en filosofen erbij te halen of samen naar een cultureel evenement te gaan;
 • desgewenst wordt op een speciale thematiek / werkwijze een expert van buiten uitgenodigd voor een korte input;
 • indien mogelijk afronden met een of meerdere artikelen over bereikte resultaten of gevolgde werkwijze;
 • de eerste maatschappelijke vrijplaats start in het najaar van 2008.

Copyright © 2007 Streamlinks